INK + STORIES

INK / STORIES is een manier om een narratief te creëren, om abstracte verhalen te vertellen. Het is de combinatie, het contrast, de frictie en de fictie die ontstaat vanuit het letterlijk plaatsen van inktekeningen bij gesproken woord en beweging. Het is betekenis die geïnterpreteerd moet worden, het is een open structuur waarbinnen een verhaal fluctueert.

INK / STORIES is a means of creating narrative, of abstract storytelling. It is the combination, the contrast, the friction, the fiction created by opposing inked drawings with spoken word and movement. It is coherent but not without interpretation, it is an open structure enabling the story to fluctuate.