LETTER + LINE

LETTER / LINE is een alfabet en een letterlijn. De zin die we maken verandert continu. Op sommige plekken is het aan de passant de zinnen te aan te passen, erop verder te gaan. Op andere plekken is de zin op voorhand gemaakt en staat hij in contrast met zijn omgeving. Altijd is de zin een poging en een uitnodiging tot dialoog.

LETTER / LINE is both alphabet and sentence. The quote we make changes continually: sometimes passersby are invited to change the quotes, other times the quote is made beforehand and contrasts with the location. The sentence is always a dialogue, between city, nature and man.

[display-posts category=”LETTER / LINE”]