LOOP + SOUND


LOOP + SOUND
is, simpel gezegd, een microfoon en een loopstation, een geluidsbord en een opnameapparaat. Het is experimenteren met poëzie, met het stapelen van geluiden, het ritme van stemmen en achtergrondklank. Het is luisteren en verhalen maken met wat er is, de stemmen en het geluid.

LOOPS + SOUND is, quite simply, a microphone and a loopstation, a soundboard and a recording device. It is experimenting with poetry, with layering sounds one over the other, the rhythm of voices and background noise. It is listening and creating stories with what is there, the voices and the sound.