MASKS + MYTHS

MASKS / MYTHS is het maken van een moderne mythologie, het bruggen bouwen tussen realiteit en verbeelding, oude mythes en het hedendaagse. Het werk start bijna altijd vanuit observatie van de plek of de stad. Die observaties, gecombineerd met persoonlijke interpretaties, resulteren in live acties in de openbare ruimte, waarbij verbeelding en realiteit versmelten.

MASKS / MYTHS is the making of a modern mythology, building bridges between reality and imagination, ancient myth and modern life. The work almost always starts with the observation of reality, the city, the location. These observations, combined with personal interpretation, result in live action in public space, trying intermingle imagination with reality.