TAAL IS NIET ALLES

zin is een installatie & een performance. Op een lang statief staat een letterlijn, waarop elke keer één zin past. De zin staat op speciale plekken, op scholen, op een festival of gewoon midden in de natuur. Voorbijgangers kunnen zelf voorstellen doen, die zinnen worden dan gebouwd. Op die manier ontstaat een dialoog tussen omgeving en voorbijganger.

zin (translation: the sentence) is an installation & a performance. On a long standard we built a letter line, fitting one sentence at a time. The sentence is placed in special locations, at schools, at festivals or just in the middle of nature.  Passersby can propose their own sentences, which are then built. This way, the dialoge between surroundings and passersby becomes visible.