TAAL IS EEN KWESTIE VAN TIJD

raamwerk is een performance met licht, tekening en tekst. De tekst en de tekeningen vormen op een groot raam een collage van actualiteit, een samensmelten van de dingen die voorbijkomen op mediakanalen en de reacties van het publiek op de performance. Tekst en tekening worden aangepast op basis van uitspraken van de toeschouwers, locatiespecifieke context en mediaverhalen van het moment.

raamwerk (translation: framework) is a performance with light, drawings and text. On a big window a collage is made of text and drawings based on recent media-coverage, melting together with the actuality of the place and people present at the performance.