IN DE BUURT WONEN ER VOORAL MENSEN

ex-voto is een installatie in het wijkgezondheidscentrum van Nieuw Gent die het resultaat was van een proces met verschillende groepen uit de buurt. Met hen gingen we op zoek naar objecten van waarde: wat is waardevol? waar hecht je je aan? wat is belangrijk voor jou? Een ex-voto is een kunstobject dat betekenis krijgt bij/ontleent aan een persoonlijke fysieke of mentale overgang. Al deze objecten werden verzameld en op de één of andere manier – met een foto, met een gipsafdruk, met een tekening, … – in de installatie verwerkt.

ex-voto is an installation in the community health centre in New Ghent. The installation resulted out of a longer series of collaborations and workshops with different groups from the neighborhood. Together with these groups we tried to find personal objects of value: what is valuable? which objects do you connect with? wat is important to you? An ex-voto is an art object which receives its importance at personal physical or mental transitions.  All these objects were collected and found their way in some shape or form -through pictures, through plaster molds, through drawings, … –  into the installation.

EX VOTO @ Nieuw Gent 2015