ALS JE VAN VERDWALEN HOUDT DAN KAN HET MOEILIJK WORDEN

studiomoscou is een kunstenaarsduo met atelier in Moscou in Gent. We maken live installaties en performances met tekst en beweging. In ons werk gaan we actief op zoek naar participatie. We werken vaak met verschillende en diverse groepen. We gebruiken niet alleen tekst, maar ook tekeningen, bewegingsfilm, audio en installaties om een open speelplek te creëren waarin tekst en beeld elkaar uitdagen en versterken. Op die manier proberen we persoonlijke verhalen te transformeren tot poëzie, sterke beelden en spel. Het uiteindelijke werk is bijna altijd een live performance: een wandeling, een voorstelling, een ritueel, een toonmoment, een interactieve installatie, een actie in de openbare ruimte.

studiomoscou is a Ghent-based artist duo making live installations and performances with text and movement. The work we make often uses active participation with others. We work with very diverse groups. We use written text, we make drawings, dance/movement-movies, audio and installations, in which we try to create a playground for text and images to collide and enhance each other. Personal stories twist and turn into image, poetry and play. The final work is almost always a live performance: a walk, a play, a ritual, viewing moment, an interactive installation, an action in public space.

IMG_4560 (1)

wij denken dat kunst ook een uiting kan zijn van een sociale emotie

wij geloven dat kunst een manier van empowerment is

wij weten dat kunst niet in vakjes te stoppen valt

wij zijn er zeker van dat kunst iets menselijk is

wij zien dat we constant omgeven zijn door kunst

wij vinden dat kunst iets alledaags, iets normaals is

wij zeggen dat taal een vorm van kunst is

wij vermoeden dat iedereen de behoefte en de noodzaak heeft om hem/haar uit te drukken

wij zijn ervan overtuigd dat kunst gepaard gaat met emotie en dus ook met iets fysiek

wij gaan ervan uit dat wij mensen een plaats kunnen geven om zich uit te drukken

wij zijn van mening dat een plaats maken waar mensen zich kunnen uitdrukken ook kunst is

wij vertrouwen erop dat een toeschouwer een even participerende rol heeft als een deelnemer

wij verwachten dat kunst zich verantwoordt ten opzichte van de natuur

wij merken op dat kunst een manier is om makkelijker contact te kunnen maken

wij erkennen dat kunst zit in kleine, onopvallende dingen. hoge kunst is hubris.